FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१८ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८१/०१/१५)

८०/८१ 05/05/2024 - 17:01 PDF icon बैठक संख्या-१८.pdf

१७ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८१/०१/०८)

८०/८१ 05/05/2024 - 17:00 PDF icon बैठक संख्या - १७.pdf

१६ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/१२/२५)

८०/८१ 05/05/2024 - 16:59 PDF icon बैठक संख्या- १६.pdf

१५ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/१२/१८)

८०/८१ 05/05/2024 - 16:58 PDF icon बैठक संख्या-१५.pdf

१४ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/११/२१)

८०/८१ 04/07/2024 - 13:48 PDF icon बैठक संख्या-१४.pdf

१३ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/११/१८)

८०/८१ 04/07/2024 - 13:46 PDF icon बैठक संख्या-ः१३.pdf

१२ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/११/११)

८०/८१ 04/07/2024 - 13:37 PDF icon बैठक संख्या १२.pdf

११ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/११/१०)

८०/८१ 04/07/2024 - 12:38 PDF icon बैठक संख्या ११.pdf

दशौँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/१०/२९)

८०/८१ 04/07/2024 - 12:36 PDF icon बैठक संख्या १०.pdf

नौँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/१०/२१)

८०/८१ 04/07/2024 - 12:36 PDF icon बैठक संख्या ०९.pdf

Pages